Vikarbruken kosta 11 millionar kroner

I 2017 vart det brukt 11 millionar kroner i Ørsta kommune på vikarbyrå. No skal bruken av vikarbyrå ned.

Heiltidskultur: Ørstaheimen er ein av institusjonane der det er ynskjeleg at fleire arbeider på heiltid.  Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

Kommunen vil få ned bruken av vikarbyrå med å innføre ein heiltidskultur, få redusert sjukefråværet og stimulere til meir arbeid og fleire timar helg og kveld. 