Nyopnar med nye rutinar

Ørsta rådhus: Alle namn i gjesteboka

No er det slutt på tida då folk kunne reke rundt på rådhuset ut at nokon visste om dei.

Sørvisdamer: Kommunen sine alltid like blide og sørvisinnstilte damer på sørviskontoret er svært nøgde med dei nye lokalitetane på rådhuset. Frå venstre Linda Hjelm, Vilde Moltudal Igland, Elisabeth Bjørdal Sæbønes, Hanne Ulstein, Perny Brekke og May-Britt Brenne.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Med nytt sørviskontor innfører no Ørsta kommune nye rutinar for besøk på rådhuset.

– Ja, som i andre offentlege bygg har vi innført besøkskontroll. Dette handlar om tryggleiken både til publikum og tilsette. Når vi veit kor mange som er på rådhuset, vil vi vere betre rusta til å handtere mellom anna brann- og beredskapssituasjonar, seier Elisabeth Sæbønes, leiar for sørviskontoret.