25.000 kroner i gåve frå Losje Symra

– I kø for å gje til sjukehuset

– Vi har god tru om å nå målet vårt på 1,3 millionar kroner til ny osteoporosemaskin ved røntgenavdelinga ved Volda sjukehus. Vi håper maskinen er i drift til påske.

Gåve: Karen Høydal og Synnøve Rekkedal Hill i aksjonen for røntgenavdelinga er takksame for gåva frå Solfrid Lossius Blindheim og Hanna Bergmann i Losje Symra.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det seier Karen Høydal og Synnøve rekkedal Hill, initiativtakarane til ny maskin for å måle beintettleik ved Volda sjukehus.

Det var tidleg i haust det vart klart at tilbodet om slike målingar vart lagt ned ved Volda sjukehus. Den gamle maskinen gjekk sund, og Helse Møre og Romsdal bestemte då at dette tilbodet frå då av skulle gjevast ved sjukehusa i Ålesund og Kristiansund.