25.000 kroner i gåve frå Losje Symra

– I kø for å gje til sjukehuset

– Vi har god tru om å nå målet vårt på 1,3 millionar kroner til ny osteoporosemaskin ved røntgenavdelinga ved Volda sjukehus. Vi håper maskinen er i drift til påske.

Gåve: Karen Høydal og Synnøve Rekkedal Hill i aksjonen for røntgenavdelinga er takksame for gåva frå Solfrid Lossius Blindheim og Hanna Bergmann i Losje Symra.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det seier Karen Høydal og Synnøve rekkedal Hill, initiativtakarane til ny maskin for å måle beintettleik ved Volda sjukehus.