Ørsta formannskap droppar felles samferdselspakke

Fryktar for fjordkryssinga

Paul Kristian Hovden (KrF) fryktar både for Voldatunnelen og Ørstafjordkryssinga etter at Ørsta formannskap no tek Voldatunnelen ut av ein felles samferdselspakke med Volda.

Frykt: Paul Kristian Hovden (KrF) meiner Ørsta øydelegg både for vidare samarbeid med Volda og for Ørstafjordkryssinga med det vedtaket som no er gjort.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Eg trur ikkje det vert noko vidare samarbeid med Volda etter det vedtaket det vert lagt opp til her

Paul Kristian Hovden
Nyheiter

Ikkje nok med det: Hovden har ikkje noko tru på vidaresamarbeid med Volda, slik Ørsta-rådmannen legg opp til.

– Ørsta og Volda står seg på å ta felles belastningar og felles gode. Med den tilrådinga som ligg føre gjer vi to ting: Vi kan risikere at Voldatunnelen ikkje vert bygt fordi han ikkje når opp i prioriteringane. I tillegg øydelegg vi for Ørstafjordkryssinga, og vi må leve med konsekvensen av dette kanskje i fleire generasjonar, åtvara Hovden.