– Skriv korrekt adresse, og juleposten kjem fram i tide

– Dessverre vil vi oppleve at ein del post ikkje kjem fram slik han skal til jul. Hovudårsaka er at det ikkje er korrekt adresse.

Ny adressering: – Denne posten hadde ikkje god nok adressering, og vi må gå igjennom han for å sjå om vi kan få korrekt adressering. Hugs at namn, gatenamn, gatenummer, postnummer og poststad må vere korrekt, seier distribusjonsleiar Ole Tom Myrholdhaug ved Hovdebygda distribusjon.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det fortel distribusjonsleiar Ole Tom Myroldhaug ved Hovdebygda distribusjon, posten sin distribusjonssentral i Hovdebygda.