Budsjettet og økonomiplanen i Volda

No kjem kulturhus og modernisert ungdomsskule – og lånegjeld på nær to milliardar

Komande år vert det byggjestart på nytt kulturhus i Volda. Ungdomsskulen skal moderniserast og få tilbygg.

  Foto: FOTO: NORDPLAN / VOLDA KOMMUNE

Nyheiter

Men alle satsingane har ei bakside. Gjelda kan i byrjinga av 2020-åra nærme seg to milliardar kroner.