Bussterminalen opna

Skal takle 80 avgangar i døgeret

Onsdag vart eitt av Ørsta sentrum sine prestisjeprosjekt opna. Den nye trafikkterminalen på Mørebiltomta.

Snora: Ordførar Stein Aam klipte snora på den nye bussterminalen, og med born frå Barnas Vel som viktige bidragsytarar.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

– Terminalen har vorte flott. Det er godt jobba av alle involverte. Her skal det vere 80 avgangar dagleg, og ca. 1.500 passasjerar, inkludert skuleelevar, skal nytte terminalen, helsa Svein Ivar Aarskog, fagansvarleg for bussdrifta i Møre og Romsdal fylkeskommune.