Budsjettet 2019

Vil løyve til ny symjehall i Ørsta

Komande år startar bygginga av ein ny symjehall i Ørsta. Det rår rådmannen til i budsjettframlegget for 2019.

Historie: Viss rådmannen sitt forslag går igjennom, vert symjebassenget i den noverande Ørstahallen snart historie.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

I alt skal det verte investert for 125,5 millionar kroner i Ørsta kommune det komande året.