Har anka sanitetshus-dommen

Partane møtest i lagmannsretten.

Til lagmannsretten. Volda Sanitetslag og Tomteservice møtast i Frostating lagmannsrett i februar neste år. Frå venstre leiar Aud Osdal, tidlegare leiar Annie Sandvær og advokaten deira Odd Arne Nilsen.   Foto: Anne-Mari Tomasgard, Sunnmørsposten.

Nyheiter

12. februar neste år møtest Volda Sanitetslag og Ørsta-selskapet Tomteservice AS igjen i retten.

Søre Sunnmøre tingrett gav Tomteservice, som trekte seg frå kjøpet av sanitetshuset i Volda, medhald.


Retten: – Særs klanderverdig

Volda-saniteten tapte striden om Pleieheimen

Volda sanitetslag har tapt søksmålet mot Tomteservice, som trekte seg frå kjøpet av sanitetshuset.


Den dommen er no anka, og partane møtast på nytt i Frostating lagmannsrett neste år.


Gav råd til Volda kommune i sanitetshussaka – har relasjon til saniteten sin motpart

Advokat tek sjølvkritikk etter dobbeltrolle

Advokat Reidar Andresen vedgår at han ikkje burde gitt råd til Volda kommune i saka om sanitetshuset. Her har han nemleg også tette band til selskapet som er i konflikt med sanitetslaget.Gav råd til Volda kommune i sanitetshussaka – har relasjon til saniteten sin motpart

Advokat tek sjølvkritikk etter dobbeltrolle

Advokat Reidar Andresen vedgår at han ikkje burde gitt råd til Volda kommune i saka om sanitetshuset. Her har han nemleg også tette band til selskapet som er i konflikt med sanitetslaget.