Volleyballmeisterskap i Ørstahallen?

– Vil koste og garantert påføre prosjektet forseinkingar

KFUM Volda meiner at atten hol ekstra i dekket i Ørstahallen og anna merking kan gje ekstrainntekter gjennom moglegheita til å arrangere NM i volleyball.

Endringar: Det er for seint å gjere endringa i Ørstahallen no ifølgje prosjektleiar Frank Flusund. KFUM Volda meiner at hallen kan utnyttast betre for volleyballen. Foto: Ørsta IDrettspark  Foto: Ørsta Idrettspark

Nyheiter

– Der er teikna inn tre matchbaner for 1. div. og eliteserie, men desse blir ikkje godkjende utan dispensasjon, sidan dei ikkje er merka med kontrastfarge. Der er veldig godt tilrettelagt for born mellom 6 og 11 år, men ikkje for gruppa 11 år – 2. divisjon senior i kampsituasjon, skriv leiar Rune Aarflot i KFUM Volda til mellom andre prosjektleiar Frank Flusund og ordførar Stein Aam.