Må arbeidet med skredvollen stansast?

Aurstad: – Det handlar om ein profesjonskamp

Fredag blir det klart om arbeidet med den nye skredvollen på Vallabøen vert stansa. Entreprenøren K.A. Aurstad meiner deira byggemetode er god nok.

Den 400 meter lange skredvollen skal verne Vallabøen.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Selskapet Multiconsult, som er uavhengig kontollør for prosjektet, meiner det ikkje er dokumentert at den 400 meter lange skredvollen til 22 millionar kroner vert bygd på ein måte som er i samsvar med regelverket. Dermed ber dei om byggestans.


Kontrolløren sterkt kritisk

Ber om byggestans på skredvoll

Kontrollinstansen for bygginga av skredvoll på Vallabøen ber om byggestans. – Skredvollen manglar godkjenning, meiner Multiconsult.

 

Det er K.A. Aurstad som utfører arbeidet for Ørsta kommune. Driftsdirektør Cato Aurstad seier at dette handlar om ein fagleg strid mellom Multiconsult, og deira prosjektrådgjevar, NGI (Norges Geotekniske Intstitutt)