Kontrolløren sterkt kritisk

Ber om byggestans på skredvoll

Kontrollinstansen for bygginga av skredvoll på Vallabøen ber om byggestans. – Skredvollen manglar godkjenning, meiner Multiconsult.

Vallabøen: Arbeidet med den 400 meter lange skredvollen på Vallabøen har kome langt.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Selskapet Multiconsult er uavhengig kontrollør for arbeidet med skredvoll på Vallabøen. I eit brev til Ørsta kommune vert det peika på at byggearbeidet er sett i gang før det ligg føre kontrollerklæring, noko som er eit krav etter plan og bygningslova. Og enno meir alvorleg: Multiconsult meiner det ikkje er dokumentert at løysinga som totalentrepernøren har valt er i samsvar med regelverket.

«Vår største bekymring er at om byggingen av tiltaket fortsetter før det foreligger en tilfredsstillende prosjektering av tiltaket, er det en meget stor risiko for at det som er bygd må gjøres om igjen», står det i brevet, som er underskrive av geoteknikar Christian Rekdal Havnegjerde i Multiconsult.