Her skriv Bertel O. Steen kontrakten for leige på Mosflata

Her vert avtalen mellom Bertel O. Steen og Mosflata Næringsbygg. Også ordførar Stein Aam og rådmann Wenche Solheim var til stades.  

Nyheiter

- Vi ventar ei fin utvikling på Mosflata der vi også kjem til å starte med sal av Mercedes-Benz person og varebilar.

Det seier dagleg leiar Geir Vatnehol hos Bertel O. Steen Møre og Romsdal etter at det er klart at selskapet skal flytte til Mosflata i januar 2020.