Reagerer på auka VØR-gebyr

" Finst det ei anna løysing for oss? "

Forbrukarar som komposterer matavfall meiner det er urimeleg at dei må betale auka bosavgift.

Hushaldningsavfall: Volda og Ørsta Reinhaldsverk innfører sortering av matavfall frå årskiftet. Det betyr hopp i gebyra.  Foto: svein aam

Nyheiter

Volda og Ørsta Reinhaldsverk aukar bosavgifta med 800 kroner neste år, fordi det vert innført sortering av matavfall.


VØR innfører sortering av matavfall

Det vert 800 kroner dyrare å levere boset

Det vert eit avgiftssjokk for abonnentane til Volda og Ørsta reinhaldsverk i 2019. Bosavgifta aukar med 34,8 prosent.

 

– Finst det ei anna løysing for oss? Viss ikkje, då kjenner vi på at vi berre er med og finansierer biogassanlegget utan at vi får noko att for det sjølve, skriv Sissel Anita Øyen Hareide frå Volda i eit lesarinnlegg i Møre-Nytt.