– Hastar med vedlikehald av Osbrua

Statens vegvesen har avdekt erosjonsskadar under Osbrua.

osbrua: Osbrua er i dårleg stand, og det hastar med å reparere brua, seier NVE.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Erosjonen er under utvikling slik at det hastar med å kome i gang med vedlikehaldsarbeidet

Nyheiter

– Erosjonen er under utvikling slik at det hastar med å kome i gang med vedlikehaldsarbeidet.