Får halvert eigendelane

– Dette er ei gladmelding, og gjer at oppsitjarane på Vallabøren får halvert eigendelen for skredsikringa.

Vallabøen: Nokre av dei som protesterer på Vallabøen. Torbjørn Vartdal, Janne Marit Øye, Arne Lennavik, Marius Urke, Tobias Rebbestad Vartdal, Signe Rebbestad Vartdal, Jörn Jacob, Marie Rebbestad Vartdal, Lina Rishaug Folkestad ,Marius Rishaug Folkestad, Are Folkestad, Kirsten Ragnhild Grimstad, Svein Øye.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Ordførar Stein Aam var ein glad mann måndag, då han fekk melding frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal om at staten går inn med ekstra skjønnsmidlar til skredførebygginga ovanfor Vallabøen.


59 oppsitjarar på Vallabøen

Nei til eigendel

59 oppsitjarar på Vallabøen vil ikkje betale eigendel for skredsikring. Dei finn eit krav på opptil 45.000 kroner i eigendel som urimeleg.

 

Løyvinga er på 2,6 millionar kroner, og dekkjer halvparten av den såkalla distriktsdelen som kommunen og oppsitjarane må betale. NVE dekkjer resten av utbygginga.