Kvalitetsvêra frå Ørsta

– Det er ei lita stjerne å få det beste lammet

Både Lars Johan Sæbønes og Jan Terje Øye kunne feire laurdag etter at vêrane deira gjekk heilt til topps i kåringa av vêr og vêrlam i Ring 190.

Vêrlam: Lars Johan Sæbønes sitt lam fekk raud sløyfe (2. plass), Jan Terje Øye sitt lam fekk kvit sløyfe (1. plass) og Agnar Moe sitt lam fekk blå sløyfe (3. plass)  Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

Medan regnet tidvis hølja ned i Ørsta laurdag var det ei god og spent stemning inne i Ørstaterminalen. Nitten sauebønder, alle med i Ring 190, var samla for det som er eitt av årets høgdepunkt. Det ligg mykje prestisje i å ha dei flottaste og beste vêrane i ringen. For å vere trygge på at dei beste genane vert vidareført møtest sauebøndene kvar haust til vêrkåringa. No har hovudvekta av sauebøndene tilhaldsstad i Ørsta kommune, medan dei tidlegare var litt meir spreidd utover heile Søre Sunnmøre. Medan dømminga av storverane gjekk relativt fort laurdag, var det mange vêrlam som skulle vurderast. Om eit lamb ikkje har høg nok poengsum vil det teke ut av ringen, medan dei vêrlamma med høgast poengsum vert tekne med vidare. Det er fire ulike kriterium som dommarane ser etter når vêrlam vert vurdert.