Statens vegvesen

"Bomsnitt mot Ørsta i Furene er særs problematisk"

– Det er tvilsamt om eit bomsnitt mot Ørsta ved rundkøyringa i Furene i Volda let seg gjennomføre.

Avviser: Strategisjef Kjetil Strand avviser Furene-bom mot Ørsta på prinsipielt grunnlag.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Det seier strategisjef Kjetil Strand hos Statens vegvesen.

Han grunngjev dette med at det for vegvesenet er eit prinsipp at dei som betalar bompengar, skal ha nytte av tiltaket.

– Viss løysinga med bomsnitt i alle armane til rundkøyinga vert aktuelt frå Volda og Ørsta si side, er det særs problematisk, seier Strand.

– Difor har vi spelt inn at dersom Ørsta skal vere med i ein pakke, må bommen vere nærmare Ørsta. Dette utifrå nytteprinsippet, seier Strand.

Det er Statens vegvesen som til slutt skal kome med tilrådinga om ein samferdselspakke.

– Det vert viktig å avklare om dette vert ein rein Volda-pakke, eller ein fellespakke. Det er opp til kommunestyra i Ørsta og Volda å avgjere.