Volda kommunestyre

Bom mot Ørsta uansett

Med stort fleirtal går Volda kommunestyre inn for ein samferdselspakke med førehandsinnkrevjing av bompengar. Og kommunestyret vil ha bom mot Ørsta uansett.

Erlend Krumsvik legg fram fleirtalsforslaget, som også ordførar Jørgen Amdam støtta.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Med 21 mot 6 røyster vedtok kommunestyret i Volda torsdag ettermiddag å gå inn for ein samferdselspakke med førehandsinnkrevjing av bompengar i samband med bygginga av Voldatunnelen.