Reiselivslaget får ikkje pengar

Ørsta Reiselivslag får ikkje tilbake ei løyving på 260.000 kroner som vart stroke for i år. I alle fall ikkje enno. Og turistkontoret kan verte flytta.

  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det er klart etter at reiselivslaget sin lagnad stod på dagsorden på kommunestyremøtet torsdag.