Reiselivslaget får ikkje pengar

Ørsta Reiselivslag får ikkje tilbake ei løyving på 260.000 kroner som vart stroke for i år. I alle fall ikkje enno. Og turistkontoret kan verte flytta.

  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det er klart etter at reiselivslaget sin lagnad stod på dagsorden på kommunestyremøtet torsdag.

Det var Anne Ellingsen (V) som tok opp saka gjennom ein interpellasjon. Ho meinte ikkje alle i kommunestyret kunne vere klar over at tilskotet til Ørsta reiselivslag vart stroke då det vart løyvd 260.000 kroner til oppretting av ei prosjektstilling for å følgje opp tiltaka i den nye masterplanen for reiselivet.