Storkontroll på E39

Ni fekk køyreforbod - åtte vart avskilta

Politiet, Statens vegvesen, Utrykkingspolitiet og Tollvesenet heldt storkontroll på E39 Kvivsvegen, torsdag.

Storkontroll på E39 Kvivsvegen. Politi, UP, Statens vegvesen og Tollvesenet deltok.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

- Ved å samordne oss på denne måten får vi utnytta ressursane og kompetansen til kvarandre på best mogleg måte, seier politiførstebetjent Steven Blindheim frå Møre og Romsdal politidistrikt.