NAV møtte arbeidsgjevarar

På sjukmeldingstoppen

Ørsta ligg på fylkestoppen når det gjeld sjukmeldingar. Tysdag møtte NAV lokale arbeidsgjevarar.

Sjukefråvær : Oversikta viser at Ørsta har det høgaste sjukefråværet på Sunnmøre, og det nest høgste i Møre og Romsdal. Og det har auka i Ørsta sidan i fjor, medan trenden er nedgang. Illustrasjon: NAV 

Nyheiter

Rundt 40 leiarar og personalansvarlege ved bedrifter og offentlege etatar møtte opp på frukostmøtet, som var eit samarbeid mellom NAV, Ørsta næringskontor og Volda næringsforum.

– Eg vil at alle her skal kjenne på det samfunnsoppdraget som vi i NAV jobbar med, nemleg å få flest mogleg i arbeid. Velferdsmodellen, som vi alle er så glade i, kjem ikkje til å klare seg om vi ikkje får fleire til å stå lenger i jobb, og får fleire ut i arbeid, sa leiaren for NAV-kontoret i Ørsta og Volda, Eli Grøtta.