Åtvarar mot å kaste frå seg i naturen

Hjort gjekk månadsvis vikla inn i band

– Folk må tenkje over kva dei legg frå seg i naturen. I sommar og haust har det gått ein hjort, vikla inn i eit band, på Nordre Vartdal.

Horn: Noko av bandet vart med då hjorten felte horna. Vidar Johan Vartdal åtvarar folk mot å leggje att landbruksreiskap i naturen.  Foto: Rune Sæbønes

Det viser kor sårbare ville dyr i naturen er, og kor farleg det kan vere når folk uforvarande legg frå seg gjenstandar i naturen som burde ha vorte teke med heim

Nyheiter

Det var i juni at styremedlem Vidar Johan Vartdal i Nordre Vartdal storvald fekk melding om at ein hjort sleit med noko på markane på Nordre Vartdal.