Uroa over framtida til Ørsta Reiselivslag

Ørsta Venstre fryktar for Ørsta Reiselivslag si framtid. I år er ikkje reiselivslaget tilgodesett med ei einaste kommunal krone.

Reagerer: Anne Ellingsen i Ørsta Venstre reagerer på at Ørsta reiselivslag har mist tilskotet frå kommunen.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nyheiter

– Truleg forstod dei færraste i kommunestyret at Ørsta reiselivslag/turistkontoret med eit pennestrok miste heile det kommunale tilskotet på 260.000 kroner då budsjettvedtaket for 2018 vart gjort, skriv Anne Ellingsen (V) i ein interpellasjon til kommunestyret.

Ho siktar til at i samband med masterplanen for Hjørundfjord/Ørsta-regionen i staden fekk dette tilskotet, mellom anna til oppretting av ei prosjektstilling for å gjennomføre tiltaka i planen.