Kjempar for vidare SFO-drift på Sæbø skule

SFO-tilbodet tilknytt Sæbø skule er varsla avslutta 1. desember grunna for få barn.

Kritisk: Marit Aklestad (SV) likar ikkje at SFO-ordninga på Sæbø kan kome til å verte avvikla frå desember.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Dette meiner Marit Aklestad (SV) vil verte svært negativt for småbarnsforeldre. Aklestad tok opp saka i levekårsutvalet denne veka.

– Kan vi som politikarar stå inne for at ei gruppe barn og foreldre på Sæbø vil stå heilt utan skolefritidsordning, spurde SV-politikaren. Grunna få påmelde i år er det berre tilbod om 50 prosent SFO tilknytt Sæbø skule. Tilbodet består av ettermiddags-SFO tre dagar i veka. Men sidan oppstart i haust, har to barn ifølgje Aklestad trekt seg frå ordninga, og barnetalet er no nede i seks born.