Kjempar for vidare SFO-drift på Sæbø skule

SFO-tilbodet tilknytt Sæbø skule er varsla avslutta 1. desember grunna for få barn.

Kritisk: Marit Aklestad (SV) likar ikkje at SFO-ordninga på Sæbø kan kome til å verte avvikla frå desember.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Dette meiner Marit Aklestad (SV) vil verte svært negativt for småbarnsforeldre. Aklestad tok opp saka i levekårsutvalet denne veka.