Sjukmeldingane i kommunen skal ned

– Må førebyggje betre

– Systemet i kommunen er fantastisk når gjeld å vareta og følgje opp sjuke. Men ein er ikkje flink nok til å unngå at folk vert sjuke.

Sjukmelding: Leiar i levekårsutvalet Odd Magne Vinjevoll (Frp) og rådmann Wenche Solheim vedgår at kommunen kan verte flinkare til å kome med tiltak som gjer at ein unngår sjukmelding av kommunalt tilsette.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Leiaren i levekårsutvalet, Odd Magne Vinjevoll (Frp), meiner Ørsta kommune har mykje å gå på når det gjeld tiltak som kan unngå at tilsette går ut i sjukmelding. Kring hundre kommunalt tilsette er kvar dag vekke frå arbeid. Dette talet meiner administrasjonen og politikarar er for høgt.