Ordførar Stein Aam fortvilar

– Fell Skår, kva vert det neste?

Ordførar Stein Aam fortvilar over trugsmålet om at ferjekaia på Skår kan verte lagt ned.

Veglausi: Skår kan misse ferja frå og med 2020. No engasjerer Ørsta kommune seg i saka. Arkifvoto  Foto: Arkiv

Det vert gjort eit stort poeng av at medan gardane langs Geirangerfjorden er fråflytta, har vi levande bygder langs Hjørundfjorden

Nyheiter

– Vi frykta dette ville kome då ein ny tilbodsrunde for ferjedrifta på Indre Sunnmøre, inkludert Hjørundfjord-ferja, vart presentert. Men at det er så knipe i fylkeskommunen, at mest Skår, men også Trandal og Standal vert råka, det trudde vi ikkje, seier Aam.