Ordførar Stein Aam fortvilar

– Fell Skår, kva vert det neste?

Ordførar Stein Aam fortvilar over trugsmålet om at ferjekaia på Skår kan verte lagt ned.

Veglausi: Skår kan misse ferja frå og med 2020. No engasjerer Ørsta kommune seg i saka. Arkifvoto  Foto: Arkiv

Det vert gjort eit stort poeng av at medan gardane langs Geirangerfjorden er fråflytta, har vi levande bygder langs Hjørundfjorden

Nyheiter

– Vi frykta dette ville kome då ein ny tilbodsrunde for ferjedrifta på Indre Sunnmøre, inkludert Hjørundfjord-ferja, vart presentert. Men at det er så knipe i fylkeskommunen, at mest Skår, men også Trandal og Standal vert råka, det trudde vi ikkje, seier Aam.

Møre-Nytt kunne tysdag denne veka fortelje at det ligg an til kutt i ferjedrifta på Hjørundfjorden frå 1. januar 2020. I konkurransegrunnlaget som er sendt ut for den nye tilbodsperioden, er Skår kutta heilt ut som stoppestad for ferja. Vidare er det reduksjonar for Standal og Trandal, der desse stadene berre skal vitjast på signal.