Tøft år for K.A. Aurstad

Solid ordrereserve, men stort tap i Trøndeleg

K.A. Aurstad AS har hatt store tap på eit prosjekt på E6 i Sør-Trøndelag. Det pregar årsresultatet for 2017.

Krev­jan­de: K.A. Aur­stad er un­der­ent­re­pre­nør på det­te pro­sjek­tet på E6 i Sør-Trøn­de­lag. Job­ben har blitt eit taps­sluk for Ør­sta-selskapet. Foto: K.A. Aur­stad AS 

Det skummar om baugen. Men det trivst eg med

Jo Stian Tverberg
Nyheiter

Årsresultatet for K.A. Aurstad AS vart minus 18,9 millionar kroner, og omsetnaden gjekk ned frå 512 millionar kroner i 2016 til 392 millionar i fjor.