Byggjer 600 bustader

Roar Eiken siktar høgt

Norgeshus Din Bolig og Roar Eiken køyrer på med nye bustadfelt. Neste store prosjekt i Ørsta er Rystene Panorama.

Små­hus i kje­de: Når Norgeshus Din Bolig skal ut­vik­le nytt bu­stad­felt i Rys­te­ne sat­sar dei mel­lom anna på den­ne hustypen. Rys­te­ne Pa­no­ra­ma får 64 bu­ei­nin­gar, og er eitt av flei­re sto­re pro­sjekt un­der ut­vik­ling for Roar Ei­ken sitt sel­skap.  Foto: Norgeshus Din Bolig

Nyheiter

Planen er å byggje 64 nye bustadeiningar i Rystene. Prosjektet ventar på det siste grøne lyset frå kommunen.