Kven eig pusen?

Forkomen katt teken vare på.

  Foto: Privat

Nyheiter

Ein skadd katt har vorte teke hand om på Sæbøneset. Katten er ein vaksen ukastrert hannkatt, gråspraglete og tam.

Katten er skadd, og treng veterinærhjelp snarast.

Eigaren vert beden om å ringje 918 44 724.