Flø utan filter om fly og klima

" Er det rett og rimeleg at einskildpersonar totalt skal endre reiseåtferd "

illustrasjonsfoto  Foto: Janne-Marit Myklebust

Miljørørsla har i alle år retta peikefingeren mot å reise med fly.

Nyheiter

«Frankly my dear, I don`t give a damn», seier Rhett Butler til Scarlett O`Hara i filmen Tatt av vinden når ho i tårer spør han kva ho skal gjere om han forlet henne. American Film Institute har kåra replikken til den beste i filmhistoria.