Kay Are brukar timesvis på sjøen

"Artsfiske handlar ikkje berre om å få fisk. Det handlar om friluftsliv"

– Dette var ergeleg. Denne kvitlunga var art nr. 21 i Hjørundfjorden. Men i og med at ho er rykt i nakken, kan det ikkje godkjennast.

Ikkje godkjent: Denne kvitlunga hadde vorte art nummer 21 for Kay Are Urkegjerde i Hjørundfjorden. Men fordi kroken huka i nakken, og det ikkje var eit reint bit, er fangsten ikkje godkjend.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Seier Kay Are Urkegjerde frå Sæbø. Møre-Nytt er med Urkegjerde på fjorden. Han er biten av den nye fiskebasillen – artsfiske. Der det er om å gjere å fiske flest mogleg artar med fisk, anten det er i saltvatn eller i ferskvatn.