Vert ferdig i år

Byggjer 400 meter lang skredvoll

Arbeidet med skredvollen som skal sikre dei øvste husa på Vallabøen har kome langt på kort tid.
Nyheiter

Etter litt over ein månad med graving, er området på Vallabøen knapt til å kjenne att. Entreprenøren K A Aurstad har gjort store framsteg med den fire hundre meter lange skredsikringsvollen.