Vil avvente grensejusteringa til Ørsta og Volda slår seg saman

– Om det er mogleg, veit eg ikkje, men eg vil tru departementet vil vere med på tanken om å vente med grensejusteringa på Bjørke og Viddal, om Ørsta og Volda gir tydeleg beskjed om at dei vil slå seg saman.

Har trua: Per Are Sørheim (H) seier at han har trua, meir enn nokon gong, på å slå saman Ørsta og Volda.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Det seier Per Are Sørheim (H) etter at det vart klart at Bjørke og Viddal vert grensejustert til nye Volda kommune frå 2020, med Volda og Hornindal. Han trur ikkje Ørsta har råd til å stå aleine.

– Frykta mi i dette er at vi ikkje evnar å sjå dei økonomiske utfordringane Ørsta kommune står overfor, og at Volda kanskje er litt for godt nøgde med eigen situasjon saman med Hornindal. Vi må ikkje øydelegge denne sjansen. Dette er ein sjanse vi må nytte til å ta diskusjonen. Eg har trua, meir enn nokon gong, på å slå saman kommunane våre.