Forbod mot unødig bruk av vatn på Sæbø

Nyheiter

Ørsta kommune innfører forbod mot all hagevatning og all anna unødig bruk av vatn for abonnentar knytt til Sæbø Vassverk.

Forbodet gjelder frå i dag og inntil ein oppheving blir kunngjort på heimesida og på facebook.

Dette forbodet kjem for å trygge at alle har reint, trygt og nok vatn, melder Ørsta kommune på heimesidene sine.