Bygger gapahuk i stein

Bygger gapahuk i stein

– Gapahuken på Klokksegga vonar vi skal bli eit samlingspunkt og ein møtestad. Det er og marknadsføring av Hjørundfjorden i verdsklasse.

Klokksegga: Arbeidet med gapahuken på Klokksegga er godt i gang. Gapahuken vert bygt i stein, og arbeidet vert gjort på dugnad. Foto: Saksa Turstiforening 

Nyheiter

For eitt år sidan starta Saksa turstiforening arbeidet med planlegging av ein gapahuk i stein på Klokksegga, som er ein naturleg stoppestad på turen over Urkeegga. Det vart samla inn underskrifter frå grunneigarar og søkt om byggeløyve, og i september i fjor fekk turstiforeininga klarsignal til å starte bygginga.

– Vi har funne ei kostnadsramme som vi kan leve med, og eg trur ikkje at vi kjem til åoverskride budsjettet vårt. Via kjentfolk kom vi i kontakt med Busengdal transport. Dei har eit eige steinbrot og vi har fått gratis stein med dei, seier leiar Jens Arve Forbord.