Har framtidstru for bygda

– No utfordrar vi vartdalingane litt

Torsdag vart den nye vegen inn til Sætremarka på Vartdal offisielt opna. Samtidig står fire nye kommunale tomter klare. No vonar både naboar og Ørsta kommune at tomtene blir selde.

vegopning: Torsdag var det offisiell opning av den nye vegen i Sætremarka på Vartdal. F.v. Odd Inge Johannessen, Dag Jarle Aa (prosjektleiar), Stein Aam (ordførar), Runar Grebstad (Volda Maskin) og Tobias Aarskog (Volda Maskin)  Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

I fjor haust starta arbeidet med å bygge den nye vegen i Sætremarka, oppgradere eksisterande veg, kople saman Sætremarka med Sætrefeltet via gang- og sykkelveg, bygge felles leikeplass og skoge i det nye tomteområdet. Volda Maskin har vore entreprenør på prosjektet og torsdag vart den nye vegen offisielt opna. Odd Inge Johannessen er ein av naboane i Sætremarka som er glad for at det kjem nye kommunale tomter på Vartdal.

– No når kommunen har lagt så mykje ressursar i dette prosjektet så vonar eg inderleg at det kjem nokon som vil kjøpe tomt og busette seg her, seier Johannessen.