Varmt og dårleg inneklima på helsestasjonen:

– Situasjonen er kritisk

– Med dei arbeidsforholda vi lever med på slike dagar, er situasjonen kritisk.

Heitt: På dagar med sol, ligg temperaturen ofte på mellom 27 og 32 grader på helsestasjonen. F.v. Synnøve Olsen Hareide, Elisabeth Gretland, Johanne Øvregaard, Randi Erdal, Solveig Terøy, Heidrun Ose. Monica Matinda sit på stolen.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nyheiter

Dette seier verneombod Monica Matinda på helsestasjonen i Dalevegen. Medan folk flest ser fram til solrike sommardagar, gruar dei tilsette seg til å kome på jobb og arbeide i altfor varme kontor med dårleg luft.

Konsentrasjonsvanskar

Dei siste dagane har temperaturen inne på helsestasjonen vore på mellom 27 og 32,5 grader. Tilsette fortel om nedsett konsentrasjon, allergiske plager og at dei vert trøytte av inneklimaet.