Mange stengingar i Eiksundtunnelen

– Folk må vere konsentrerte og halde jamn fart

Eiksundsambandet har vore stengt ei rekkje gongar den siste tida.

Eiksundtunnelen.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

– Det har skjedd alt for hyppig den siste tida, ja. Det seier Frode Halse Digernes, som er seksjonsleiar for vakt og beredskap i politiet på Søre Sunnmøre.

– Det er nok vanskeleg å finne ein samanheng mellom dei ulike stengingane den siste tida, for alle har ulike årsaker, seier Digernes.