Dårleg innkleima på helstasjonen:

– Det er lys i enden av tunnelen

Ordførar Stein Aam seier planlegginga av renoveringa har starta.

Renovering: Stein Aam seier prosessen med renovering er i gang. 

Nyheiter

– Vi er akkurat no i startgropa for renovering/oppussing av det gamle legesenteret til heimebasert omsorg og helsestasjonen. Prosjektleiaren prøver å kartleggje korleis ein skal få plass til alle funksjonane, seier Aam, som frå før har førstehandskunnskap om tilstanden til bygget.

– Før eg vart ordførar, hadde eg i mange år driftsansvaret i andre etasje, så eg veit at ventilasjonsanlegget der er utslite. Det må anten renoverast eller oppgirast for å få inn meir luft, seier Aam.