Volda tek over to kyrkjer

Frå fire til seks kyrkjer

I 2020 vil Volda kommune få to nye kyrkjer å ta seg av. Dei praktiske konsekvensane av overføringa ser ut til å verte små.

Storfjord kyrkje på Bjørke vert overført til Volda kommune i 2020.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Det er trist å misse Bjørke kyrkje

Arnstein Myklebust
Nyheiter

Måndag vart det klart at Bjørke krins vert ein del av nye Volda kommune. Med på lasset følgjer Storfjord kyrkje, eller Bjørke kyrkje som ho også vert kalla.

For prestestillinga, vil ikkje grensejusteringa ha så mykje å seie. Sokneprest i Hjørundfjord og Storfjord sokn, Espen Aarseth, er tilsett av fylket og bispedømet, og vil ikkje verte råka av endringar i kommunekartet.