Dette kan verte den nye kommunegrensa

Kartverket sitt forslag til grensejustering i området kring Bjørke/Storfjorden ser slik ut.

Slik kan den nye kommunegrensa sjå ut etter justeringa.  Foto: Kartverket

Nyheiter

Kartverket har teikna opp det som vert forslaget til nye kommunegrenser når dei skal justerast i 2020.

Det vert understreka frå Kartverket si side at mindre justeringar kan kome, og det må meir nøyaktige målingar til i somme område, men kartet syner korleis utgangspunktet for nye Volda kommune kjem til å verte.