Kommunaldepartementet om grensejusteringa

- Fleirtalet vil tilhøyre Ørsta, men dette kan ikkje aleine avgjere utfallet, dersom andre moment talar for ei grensejustering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde måndag vedtak om at Bjørke og Viddal skal vere ein del av nye Volda kommune frå 2020.

Bjørke vert del av nye Volda kommune frå 2020.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nyheiter

I utgreiinga frå departementet står det: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert fylkesmannens tilråding og halde møte med kommunane. Departementet meiner fylkesmannen har levert ei grundig og god utgreiing, som i tilstrekkeleg grad opplyser saka slik at den kan avgjerast. Spørjeundersøkinga visar at innbyggarane er delt i synet på kva for ein kommune dei vil tilhøyre. Fleirtalet vil tilhøyre Ørsta, men eit slikt fleirtal kan etter departementets vurdering ikkje aleine avgjere utfallet, dersom andre moment talar for ei grensejustering."


 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tidlegare konkludert med at Bjørke bør gå til Volda kommune. No seier kommunal- og moderniseringsdepartementet seg samde. Det er ikkje klagerett på endeleg vedtak om grensejustering.