Familien til styreformannen gjorde bustadkupp på tvangssal i sameige

Takst: 4,9 mill. Seld for 1,2 mill.

Familiemedlemer til styreformannen i sameiget fekk tilslaget til ein firedel av samla takst då to leilegheiter i Volda vart selde på tvangssal frå eit dødsbu. – Andre kjøparar er skremde vekk, meiner arving.

Holtegården: Begge leilegheitene ligg i 3. etasje i Holtegården, den eine vendt mot Storgata og den andre mot fjorden. Den eine har eit bruttoareal på 105 kvm, den andre 100 kvm. Lagmannsretten slo fast at dei kunne seljast på tvangssal. Ein arving reagerer sterkt på måten tvangssalet er gjennomført på.  Foto: svein aam

Nyheiter

To leilegheiter i Holtegården i Storgata i Volda vart tvangsselde av eit dødsbu, fordi den avdøde eigaren var for sein med å betale inn felleskostnader. Taksten på den eine leilegheita var 2,5 millionar kroner, og den andre 2,4 millionar. Den eine vart seld til kvinne som er gift med styreleiaren i sameiget for Holtegården, Otto Holte, for 625.000.