Strid om Festøya-Solavågen

Fjord1 tar Vegdirektoratet for retten

Fjord1 stevner Vegdirektoratet for retten etter at de tapte kampen om å drive ferjesambandet mellom Festøya og Solavågen.
Nyheiter

(Sunnmørsposten)Partene møtes i Oslo byfogdembete 27. juni. Kravet fra Fjord1 er en stopp i den videre prosessen med å tildele Norled retten til å trafikkere dette sambandet fra 2020.