Fekk jobben med å selje:

– Lite interesse

– Det kom ikkje inn andre bod, seier advokat Jørund Knardal, som fekk oppgåva med å selje leilegheitene.

Salsprospekt: Advokat og meklar Jørund Knardal fekk oppdraget med å selje leilegheitene. Biletet er frå salsprospektet. 

Når det er konfliktar så skuggar folk unna

Jørund Knardal
Nyheiter

Sunnmøre tingrett oppnemnde advokat Knardal til medhjelpar, og han fekk i oppgåve å selje dei to leilegheitene i Holtegården, som til saman hadde ein takst på 4,9 millionar kroner. Arvingen Anne Laupstad er kritisk til måten salet vart gjennomført på, og kallar prospektet for skremselspropaganda. Sentralt står spørsmålet om betaling for garasjeplass, og ein påstand om at felleskostnadane vart dobla rett før salet.