Advokaten til Sameiget:

– Har gått etter oppskrifta

– Det er eit sal som er gjort av tingretten og medhjelpar, og det har gått etter oppskrifta, seier advokat Olav Chr. Myhr.

sentralt: Svendsen Hotell og Holtegården i bakgrunnen.  Foto: svein aam

Nyheiter

Han representerer Sameiet Holtegården, der styreleiar Otto Holte heilt eller delvis eig ni leilegheiter. I tillegg har kona og eit familiemedlem blitt eigarar av kvar sine leilegheiter etter det omstridde tvangssalet.