Nektar bomstasjon i Hovdebakken

Det vil etter alt å døme kome to alternativ til bompengepakke for Ørsta og Volda. Kommunestyra skal ta stilling til forslaga til hausten.

Hjorteovergangen: Her kan det kome bomstasjon i ein felles vegpakke for Ørsta og Volda.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Fredag var det eit nytt møte mellom Ørsta og Volda kommunar og Statens vegvesen om ein felles bompakke for dei to kommunane. Målet til vegvesenet og kommunane er å få til ei ordning med førehandsinnkrevjing av bompengar, slik at det vert finansiert andre prosjekt enn berre Volda-tunnelen.