Kursendring for fleire politikarar i Ørsta

- Det er tverrpolitisk semje om at det er naudsynt å søkje deltaking i større kommunekonstellasjonar

Bjørke ligg framleis i Ørsta. Men gjer bygda det i framtida?  Foto: FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK/OVER BAKKEN FOTO

Nyheiter

– Grensejusteringa inneber ein risiko for konflikt mellom Ørsta kommune og nye Volda kommune, som på sikt kan føre til eit dårlegare samarbeidsklima.