"Begredelege tilstandar"

Fryktar for symjeopplæringa til Ørsta-born

– Det er lettare å liste opp kva som fungerer, enn alt som er gale.

Ikkje gløym oss: Det er oppmodinga frå symjeklubben i Ørsta. Dei fryktar stengt basseng og mangelfull symjeopplæring til born i Ørsta. Bak f.v. Kjetil Sætre, Steinar Sætre, hovudtrenar Katrine Østgaard, Sigrid Sætre, Stine Sætre. Framme f.v. leiar Monica Nesset, Nikoline Nesset Lystad, og i stigen Martin Skjåstad Nesset og Ådne Sætre.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Vi er omgitt av vatn på alle kantar. Det skulle berre mangle at born i Ørsta er symjedyktige

Nyheiter

Ørsta symjeklubb fryktar for symjeopplæringa til den oppveksande generasjon i Ørsta. Tilstanden til symjehallen i Ørstahallen er begredeleg, fortel dei.